Wycena

Szybko i bez zobowiązań - zapraszamy

Kwestionariusz do orientacyjnej wyceny usługi

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza w oparciu o bieżącą ewidencję, a dla podmiotów nowo powstających o przewidywaną w najbliższym roku.


 


Forma prowadzonej działalności
Rodzaj prowadzonej działalności
Czy podmiot jest podatnikiem podatku VAT?
Czy występuje import, transakcje unijne, obrót poza UE?
Ilość dokumentów sprzedaży (faktur/rachunków) rocznie
Ilość dokumentów zakupu (faktur/rachunków) rocznie
Ilość dokumentów magazynowych (PZ, WZ MM) o ile występują
Ilość osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (miesięcznie)
Ilość operacji bankowych rocznie (proszę rozróżnić operacje w PLN oraz w walutach obcych)
Czy występuje obrót zagraniczny (zakup/sprzedaż), jeśli tak proszę podać ilość dokumentów sprzedaży i zakupu rocznie.
Ilość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Doświadczenie

20-letnie doświadczenie w zakresie usług księgowych gwarantuje wysoką jakość

Zespół

Nasze usługi wykonywane są przez wykształconych i odpowiedzialnych pracowników

Gwarancja

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej