O nas

Kilka słów o naszej firmie

Misja firmy

Zaspokajanie potrzeb informacyjnych ułatwiających podejmowanie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie oraz wypełnianie zewnętrznych obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorstwo.
Kancelaria Usług Finansowych powstała w 2004 roku i jest kolejnym etapem rozwoju zawodowego właściciela, po ośmioletnim zatrudnieniu na stanowisku głównego księgowego w różnego rodzaju firmach, w tym grupie kapitałowej, która zatrudniała około 100 osób.

Założycielem Kancelarii jest Jakub Pikus, który:

  • w 1998 roku uzyskaÅ‚ certyfikat uprawniajÄ…cy do usÅ‚ugowego prowadzenia ksiÄ…g rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów (Å›wiadectwo kwalifikacyjne nr 9901/98)
  • w 2009 roku uzyskaÅ‚ uprawnienia biegÅ‚ego rewidenta (numer w rejestrze 11529)

Co nas wyróżnia:

  • 20 lat doÅ›wiadczeÅ„ w prowadzeniu ksiÄ…g rachunkowych różnej wielkoÅ›ci firm, w różnych branżach
  • WyksztaÅ‚cona oraz stale podnoszÄ…ca swoje kwalifikacje kadra
  • Bogate doÅ›wiadczenie w prowadzeniu ewidencji ksiÄ™gowej i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze Å›rodków Unii Europejskiej
  • StaÅ‚a współpraca z kancelariÄ… prawnÄ…, która na bieżąco opiniuje i rozwiÄ…zuje problemy prawne naszych klientów
  • Ubezpieczenie naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci na poziomie przekraczajÄ…cym wymogi ustawowe

Kancelaria Usług Finansowych nie ogranicza się wyłącznie do wypełniania obowiązków przedsiębiorców wynikających z przepisów prawa. Nasza oferta jest pełna. Dla klienta jesteśmy zarówno klasycznym biurem rachunkowym, ale także, a może przede wszystkim doradcą finansowym. Wspomagamy kierowanie firmą poprzez dostarczanie na bieżąco istotnych informacji oraz wskazywanie możliwych rozwiązań wpływających na osiągane wyniki. Pozwala to zarządzającym i właścicielom skupić się wyłącznie na działalności operacyjnej firmy czyli tym co jest jej istotą.

Doświadczenie

20-letnie doświadczenie w zakresie usług księgowych gwarantuje wysoką jakość

Zespół

Nasze usługi wykonywane są przez wykształconych i odpowiedzialnych pracowników

Gwarancja

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej