Kompleksowe usługi księgowe

test
  • prowadzenie ksiÄ…g rachunkowych (peÅ‚na ksiÄ™gowość),
  • prowadzenie podatkowej ksiÄ™gi przychodów i rozchodów,
  • ewidencja przychodów dla celów zryczaÅ‚towanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporzÄ…dzanie sprawozdaÅ„ finansowych,
  • sporzÄ…dzanie sprawozdaÅ„ statystycznych,
  • prowadzenie ewidencji Å›rodków trwaÅ‚ych, wartoÅ›ci niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • peÅ‚na obsÅ‚uga w zakresie rozliczeÅ„ z urzÄ™dem skarbowym,
  • tworzenie zakÅ‚adowych planów kont,
  • sporzÄ…dzanie biznes planów.

 

Doświadczenie

20-letnie doświadczenie w zakresie usług księgowych gwarantuje wysoką jakość

Zespół

Nasze usługi wykonywane są przez wykształconych i odpowiedzialnych pracowników

Gwarancja

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej