Kadry i płace

  • sporzÄ…dzanie umów o pracÄ™,
  • sporzÄ…dzanie list pÅ‚ac,
  • prowadzenie teczek „akt osobowych pracownika”,
  • ewidencja czasu pracy,
  • sporzÄ…dzanie Å›wiadectw pracy oraz koniecznych zaÅ›wiadczeÅ„ o zatrudnieniu,
  • obsÅ‚uga ZUS za pomocÄ… programu „PÅ‚atnik”,
  • peÅ‚na obsÅ‚uga w zakresie rozliczeÅ„ z urzÄ™dem skarbowym,
  • obsÅ‚uga w zakresie rozliczeÅ„ z tytuÅ‚u PFRON,
  • rozliczanie delegacji.

Doświadczenie

20-letnie doświadczenie w zakresie usług księgowych gwarantuje wysoką jakość

Zespół

Nasze usługi wykonywane są przez wykształconych i odpowiedzialnych pracowników

Gwarancja

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej