Nasze usługi

Na czas, na pewno

Unikalność naszej oferty polega na zaspokajaniu potrzeb klientów, w zależności od ich zapotrzebowania, w całym obszarze rachunkowości i finansów.

Poza obszarem wymogów ustawowych czyli prowadzeniu w sposób rzetelny i bezbłędny ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz przygotowaniu na podstawie tych ewidencji rozliczeń podatkowych, na życzenie klientów dostarczamy informacje oraz świadczymy usługi konsultingowe w zakresie:

  • optymalizacji kosztów firmy
  • zarzÄ…dzania pÅ‚ynnoÅ›ciÄ… finansowÄ…
  • przygotowania do realizacji projektów inwestycyjnych (biznesplany i studia wykonalnoÅ›ci)
  • wyceny spółek
  • wspomagania w poszukiwaniu źródeÅ‚ finansowania firm poprzez pozyskiwanie finansowania bankowego (kredyty, finansowanie dziaÅ‚alnoÅ›ci bieżącej poprzez specjalistyczne produkty bankowe i ubezpieczeniowe) czy pozyskiwanie funduszy celowych na dziaÅ‚alność inwestycyjnÄ…
  • minimalizacji ryzyka prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci (pomoc w wyborze odpowiednich ubezpieczeÅ„ majÄ…tkowych, ubezpieczeÅ„ finansowych itp.)

Ponadto, dzięki naszej stałej współpracy z podmiotami świadczącymi usługi prawne, usługi doradztwa podatkowego, windykacyjne oraz informatyczne, istnieje możliwość wsparcia naszych Klientów w rozwiązywaniu problemów wykraczający poza zakres usług oferowanych przez Kancelarię Usług Finansowych (KUF).

Kompleksowe usługi księgowe

prowadzenie ksiÄ…g rachunkowych (peÅ‚na ksiÄ™gowość), prowadzenie podatkowej ksiÄ™gi przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów dla celów …

Kadry i płace

sporzÄ…dzanie umów o pracÄ™, sporzÄ…dzanie list pÅ‚ac, prowadzenie teczek „akt osobowych pracownika”, ewidencja czasu pracy, …

Doradztwo podatkowe

Udzielanie porad, opinii i wyjaÅ›nieÅ„ z zakresu obowiÄ…zków podatkowych SporzÄ…dzanie zeznaÅ„ i deklaracji podatkowych lub …

Doświadczenie

20-letnie doświadczenie w zakresie usług księgowych gwarantuje wysoką jakość

Zespół

Nasze usługi wykonywane są przez wykształconych i odpowiedzialnych pracowników

Gwarancja

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej