Kontakt

BIURO

31-036 Kraków,
ul. Halicka 10/11 pok. 407

tel.: 12 429 12 91, 504 005 726
e-mail: biuro@kuf.com.pl

Siedziba:
32-020 Wieliczka, ul. Leśna 13B

Doświadczenie

20-letnie doświadczenie w zakresie usług księgowych gwarantuje wysoką jakość

Zespół

Nasze usługi wykonywane są przez wykształconych i odpowiedzialnych pracowników

Gwarancja

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej